PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY (PLC) OMRON

SYSMAC a

Řada Charakteristika Popis Vybrané typy

SYSMAC a

Modulární PLC střední velikosti na sběrnicových základních deskách

  • Řada komunikačních koprocesorů s programovatelným protokolem
  • Napájecí zdroj oddělený od procesoru
  • Procesory volitelně s nebo bez RS-232C
  • Doba provedení základních instrukcí: C200HE: 0,3 ms ,

C200HG: 0,15 m s ,

C200HX: 0,1 m s

  • Soubor instrukcí: 245
procesory -ZE 353
  • Max. počet vst/výst: 640 až 1184 (závislé na použitém procesoru)

Procesory C200HE:

3,2K UM,4K DM, 10 spec. modulů
7,2K UM, 6K DM, 10 spec. modulů
7,2K UM, 6K DM, RS-232C, 10 spec. modulů
3,2K UM,4K DM, 10 spec. modulů
7,2K UM, 6K DM, 10 spec. modulů
7,2K UM, 6K DM, RS-232C, 10 spec. modulů

Procesory C200HG:

15,2K UM, 6K DM, 6K EM, 10 spec. modulů
15,2K UM, 6K DM, 6K EM, 10 spec. modulů, RS-232C
15,2K UM, 6K DM, 6K EM, 16 spec. modulů
15,2K UM, 6K DM, 6K EM, 16 spec. modulů, RS-232C
15,2K UM, 6K DM, 6K EM, 10 spec. modulů
15,2K UM, 6K DM, 6K EM, 10 spec. modulů, RS-232C
15,2K UM, 6K DM, 6K EM, 16 spec. Modulů
15,2K UM, 6K DM, 6K EM, 16 spec. modulů, RS-232C

Procesory C200HX:

31,2K UM, 6K DM, 18K EM, 10 spec. modulů
31,2K UM, 6K DM, 18K EM, 10 spec. modulů, RS-232C
31,2K UM, 6K DM, 18K EM, 16 spec. modulů
31,2K UM, 6K DM, 18K EM, 16 spec. modulů, RS-232C

 

C200HE-CPU11-E
C200HE-CPU32-E
C200HE-CPU42-E
C200HE-CPU11-ZE
C200HE-CPU32-ZE
C200HE-CPU42-ZE

 

C200HG-CPU33
C200HG-CPU43
C200HG-CPU53
C200HG-CPU63
C200HG-CPU33-ZE
C200HG-CPU43-ZE
C200HG-CPU53-ZE
C200HG-CPU63-ZE

 

C200HX-CPU34
C200HX-CPU44
C200HX-CPU54
C200HX-CPU64
C200H 31,2K UM, 6K DM, 18K EM, 10 spec. modulů
31,2K UM, 6K DM, 18K EM, 10 spec. modulů, RS-232C
31,2K UM, 6K DM, 18K EM, 16 spec. modulů
31,2K UM, 6K DM, 18K EM, 16 spec. modulů, RS-232C
63,2K UM, 6K DM, 48K EM, 16 spec. modulů, RS-232C
63,2K UM, 6K DM, 96K EM, 16 spec. modulů, RS-232C

Zálohovací baterie
C200HX-CPU34-ZE
C200HX-CPU44-ZE
C200HX-CPU54-ZE
C200HX-CPU64-ZE
C200HX-CPU65-ZE
C200HX-CPU85-ZE

C200H-BAT09

Řada Popis Vybrané typy

SYSMAC a

COM04

Periférie pro SYSMAC a:

Procesorové sběrnice:
3 pozice
5 pozic
8 pozic
10 pozic

Rozšiřující sběrnice:
3 pozice
5 pozic
8 pozic
10 pozic

Napájecí zdroje
(stejné pro procesorové i rozšiřující sběrnice): 100-120, 200-240 VAC
100-120, 200-240 VAC, reléový kontakt indikace stavu RUN 2A/250 VAC
100-120, 200-240 VAC s výstupem 24 VDC / 0,8 A
24 VDC

Komunikační koprocesory:
Propojení pro SYSMAC-LINK a SYSMAC-NET
RS-232C
RS-422/485
Propojení pro SYSMAC-LINK a SYSMAC-NET + RS-232C
2x RS-232C
RS-232C + RS-422/485

Programovací prostředky:
Programovací konzole
Přípojný kabel pro PC
Programovací software SYSWIN V3.4
Programovací software CX-Programmer V2.0
Programovací software komunikační karty PST V1.1
Programovací software komunikační karty CX-Protocol V1.5

 


C200HW-BC031
C200HW-BC051
C200HW-BC081-V1
C200HW-BC101-V1


C200HW-BI031
C200HW-BI051
C200HW-BI081-V1
C200HW-BI101-V1


C200HW-PA204
C200HW-PA204R
C200HW-PA204S
C200HW-PD024


C200HW-COM01
C200HW-COM02-V1
C200HW-COM03
C200HW-COM04-EV1
C200HW-COM05-EV1
C200HW-COM06-EV1


CQM1-PRO01-E
CQM1-CIF02
SYSWIN-V3.4
WS02-CXPC1-E
WS01-PSTF1-E
WS02-PSTC1-E

SYSMAC a

Periferie

DRM21Mimo modulů označených * možno použít i pro sestavu CS1

Vstupní moduly:
12 - 24 VDC, 8 bodů
24 VDC, 16 bodů
100 - 120 VAC, 16 bodů
200 - 240 VDC, 16 bodů
24 VAC/VDC, 16 bodů
24 VDC, 32 body (speciální Vst/Výst)
24 VDC, 32 body (skupina 2)
24 VDC, 64 body (skupina 2)

Výstupní moduly:
Relé, 8 bodů
Relé, 12 bodů
Relé, 16 bodů
NPN, 12 - 48 VDC, 8 bodů
NPN, 24 VDC, 12 bodů
NPN, 24 VDC, 16 bodů
NPN, 24 VDC, 32 bodů (speciální Vst/Výst)
NPN, 24 VDC, 32 body (skupina 2)
NPN, 24 VDC, 64 body (skupina 2)
PNP, 24 VDC, 8 bodů
PNP, 5 - 24 VDC, 12 bodů
PNP, 5 - 24 VDC, 16 bodů
PNP, 5 - 24 VDC, 32 bodů
Triac, 100-240 VAC, 12 bodů

Síťové komunikační moduly :
SYSMAC-NET (C200HS-CPU31/33)
SYSMAC-LINK (pro SYSMAC ) *
Controller Link, zkroucená dvojlinka *
SYSMAC-WAY, APF/PCF, montáž na sběrnici *
SYSMAC-WAY, RS-232C, montáž na sběrnici *
SYSMAC-WAY, RS-422, montáž na sběrnici *
SYSMAC-BUS master, RS-485 *
SYSMAC-BUS slave, RS-485 *
PLC-LINK *
Modul pro 2 zásuné karty PCMCIA Ethernet a Flash *
CompuBus/D (DeviceNet) master
CompuBus/D (DeviceNet) slave
CompoBus/S master
! Novinka ! ProfiBus-DP master
! Novinka ! ProfiBus-DP slave
! Novinka ! Modul pro připojení na sběrnici CAN-Open


C200H-ID211
C200H-ID212
C200H-IA122V
C200H-IA222V
C200H-IM212
C200H-ID215
C200H-ID216
C200H-ID217


C200H-OC224-N
C200H-OC222-N
C200H-OC226-N
C200H-OD411
C200H-OD211
C200H-OD212
C200H-OD215
C200H-OD218
C200H-OD219
C200H-OD214
C200H-OD217
C200H-OD21A
C200H-OD21B
C200H-OA224


C200HS-SNT32
C200HW-SLK24
C200HW-CLK21
C200H-LK101-PV1
C200H-LK201-V1
C200H-LK202-V1
C200H-RM201
C200H-RT201
C200H-LK401
C200HW-PCU01
C200HW-DRM21-V1
C200HW-DRT21
C200HW-SRM21-V1
C200HW-PRM21
C200HW-PRT21
C200HW-CORT21

Speciální modulySpec. moduly pro C200HS, SYSMACa a CS1:
Analogové vstupy, 8 bodů (s konektorem)
Analogové výstupy, 4 body
Analogové vstupy, 8 bodů (se šroubovými svorkami)
Analogové výstupy, 8 bodů, –10 až +10V, 0 až 10 V, 1 až 5 V
Analogové výstupy, 8 bodů, 4 až 20 mA
Analogové vstupy/výstupy, 2 vstupní, 2 výstupní body
Regulace teploty, 2 okruhy, J/K/L/T/U/E/R/S/B/N, výstup tranzistor
Regulace teploty, 2 okruhy, J/K/L/T/U/E/R/S/B/N, výstup napětí
Regulace teploty, 2 okruhy, J/K/L/T/U/E/R/S/B/N, výstup proud
Regulace teploty, 2 okruhy, Pt100, výstup tranzistor
Regulace teploty, 2 okruhy, Pt100, výstup napětí
Regulace teploty, 2 okruhy, Pt100, výstup proud
Regulace teploty - topení / chlazení, 2 okruhy, J/K/L/T/U/E/R/S/B/N, výstup tranzistor
Regulace teploty - topení / chlazení , 2 okruhy, J/K/L/T/U/E/R/S/B/N, výstup napětí
Regulace teploty - topení / chlazení, 2 okruhy, J/K/L/T/U/E/R/S/B/N, výstup proud
Regulace teploty - topení / chlazení, 2 okruhy, Pt100, výstup tranzistor
Regulace teploty - topení / chlazení , 2 okruhy, Pt100, výstup napětí
Regulace teploty - topení / chlazení, 2 okruhy, Pt100, výstup proud
Regulace PID, výstup tranzistor
Regulace PID, výstup napětí
Regulace PID, výstup proud
Konzole pro přístup k údajům pro moduly TC, TV nebo PID
Pozicovací modul pro servodrivery s pulsním řízením, 1 osa
Pozicovací modul pro servodrivery s pulsním řízením, 2 osy
Pozicovací modul pro servodrivery s pulsním řízením, 4 osy
Pozicovací modul pro servodrivery s rychlostním řízením, 2 osy
Interfejs B7A, 16 vstupů
Interfejs B7A, 16 výstupů
Rychlý čítač, 1 vstup 50 kHz
Rychlý čítač, 2 vstupy 75 kHz
ASCII jednotka s komunikacemi, vestavěný Basic, vývojové prostředí v jazyku C
Fuzzy Logic
Identifikace, vzdálenost 35 / 100 mm
Elektronický vačkový hřídel
Hlasový výstup

C200H-AD002
C200H-DA002
C200H-AD003
C200H-DA003
C200H-DA004
C200H-MAD01
C200H-TC001
C200H-TC002
C200H-TC003
C200H-TC101
C200H-TC102
C200H-TC103
C200H-TV001
C200H-TV002
C200H-TV003
C200H-TV101
C200H-TV102
C200H-TV103
C200H-PID01
C200H-PID02
C200H-PID03
C200H-DSC01
C200HW-NC113
C200HW-NC213
C200HW-NC413
C200H-MC221
C200H-B7AI1
C200H-B7AO1
C200H-CT001-V1
C200H-CT021
C200H-ASC31
C200H-FZ001
C200H-IDS01-V1
C200H-CP114
C200H-OV001

LIMASOFT s.r.o. - měření, průmyslová automatizace, programování PLC, prodej a aplikace prvků OMRON a průmyslových robotů YAMAHA